sunnuntai 20. syyskuuta 2015

Kuvahuijaus

Katso Näin tunnistat kuvahuijauksen
Näin tunnistat kuvahuijauksen

Mainoksista

Katso Tämä ei ole mainos
Tämä ei ole mainos

sunnuntai 2. marraskuuta 2014

Mainosanalyysi

Mainosanalyysi tarkoittaa lähes samaa kuin argumentaatioanalyysin tekeminen. Mainosanalyysissä esittelet, erittelet, tulkitset ja arvioit mainosta. Analyysi sisältää kuva-analyysin ja tekstianalyysin. Suunnittele mainosanalyysisi seuraavien kysymysten avulla:
-Mitä mainostetaan?
-Missä ja milloin mainostetaan?
-Kuka mainostaa?
-Mikä on mainoksen tavoite?
-Mikä on kohderyhmä? Mistä kohderyhmän voi päätellä? Mihin kohderyhmän arvoihin ja tarpeisiin vedotaan?

-Millaisista osista mainos rakentuu? (Sijoittelu, muodot, suhteet, värit jne.)Mihin huomio kiinnittyy ensiksi? Mitä tehtäviä eri osilla on?
-Mikä on mainoksen tarina? Onko kyseessä mielikuvamainos?
-Millaiseksi teesiksi mainoksen näkemys voidaan kiteyttää? (Iskulause)
-Mitä vaikutuskeinoja ja perustelutapoja mainoksessa on käytetty? Käsittele sekä tekstiosuus että kuvaosuus. Kuvaosuudesta kuvalaji, tyyli, värimaailma jne.
-Mitä myyttejä, symboleja, intertekstuaalisia viittauksia mainos mahdollisesti sisältää?
-Onnistuuko mainos tavoitteessaan? Vakuutuitko? Miksi? Miksi et?

Jos on kyseessä televisiossa tai netissä esitetty mainos, erittele ja arvioi myös seuraavat asiat:
-Miten mainos jäsentää aikaa? Esim. , onko takaumia.
-Miten mainos käsittelee tilaa? Millaisia kuvakulmia käytetään? Ovatko kuvat tiukasti rajattuja, liikkuuko kamera, mitä kuvakulmia käytetään? Mitä kuvataan läheltä, mitä kaukaa?
-Millainen on mainoksen äänimaisema? Musiikki, taustaäänet, puhe, tehosteäänet jne. Millaista tunnelmaa äänet luovat?


Äidinkielen ylioppilaskokeen tekstitaitokokeessa on ollut seuraavanlaisia tehtäviä mainoksista:
-Erittele Raha-automaattiyhdistyksen mainoksen Pidetään huolta vaikuttamiskeinoja. (2008)
-Millä keinoin Aktian vakuutusmainos myy turvallisuutta? (2012)

perjantai 24. lokakuuta 2014

Kommentti

Kommentti on tekstilaji, jossa kirjoittaja esittää näkemyksiään aiemmin sanotusta, tässä tapauksessa
– Tekstin otsikko voi olla joko itse laadittu tai tekstilajin nimi.


– Kommentin tulee jatkaa keskustelua, ja sen pitää nimenomaan ottaa kantaa, ei referoida tai taustoittaa pohjatekstejä. Siinä pitää siis olla selvä teesi.


– Kommentoinnin kohteeksi voi valita pohjateksteistä pienemmän tai suuremman asian, myös huomionarvoisen tai kiinnostavan yksityiskohdan. Jos näkökulma on määrätty tehtävänannossa, on toimittava sen mukaan. Kommentissa mainitaan pohjateksti, johon otetaan kantaa. Lähdeviitettä ei välttämättä tarvita.


– Kommentoija voi olla samaa tai eri mieltä kirjoittajien kanssa. Hän voi vahvistaa valitsemaansa asiaa tai olla kriittinen.


– Kommentti on lyhyt. Sen pituus on yleensä annettu. Sanamäärän selvä ylittäminen tai alittaminen (noin 10%) vähentää pisteitä.


– Tyyliltään kommentti on yleensä asiatyyliä. Huomioi kuitenkin pohjatekstin tyylilaji ja foorumi.


– On mahdollista kirjoittaa omissa nimissään tai ottaa jokin rooli. Kommentti allekirjoitetaan.
(Ohjeet ÄOL:n laatimat)

tiistai 21. lokakuuta 2014

Mielipidetekstien malleja

Tästä linkistä (Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen sivuilta)voit käydä katsomassa mielipidetekstien rakennemalleja ja ohjeita mielipidetekstien kirjoittamiseen. Lue osiot arvostelu, kolu,ni ja pakina. Klikkaamalla auki vasemmassa palkissa olevan otsikon "Mielipidekirjoitus" pääset lukemaan osiot yleisönosastojuttu, paakirjoitus, yliö- ja alakertajuttu.

mielipidetekstit

Tästä linkistä voit katsoa esim. vastineen kirjoittamisen
vastine ja muita

keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Sofi Oksasen puhe

Lue Sofi Oksasen puhe Frankfurtin kirjamessuilla
Sofi Oksasen puhe

torstai 11. syyskuuta 2014

Kansalaisvaikuttamista

Tutustu kansalaisvaikuttamisen foorumeihin. Linkistä aukeaa oikeusministeriön ylläpitämä sivusto, josta löydät foorumit kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, otakantaa.fi
Tutustu näihin ja katso esimerkiksi, millaisia kuntalaisaloitteita on vireillä omassa kotikunnassasi.


vaikuttamisen verkkopalvelut