torstai 11. syyskuuta 2014

Kansalaisvaikuttamista

Tutustu kansalaisvaikuttamisen foorumeihin. Linkistä aukeaa oikeusministeriön ylläpitämä sivusto, josta löydät foorumit kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, otakantaa.fi
Tutustu näihin ja katso esimerkiksi, millaisia kuntalaisaloitteita on vireillä omassa kotikunnassasi.


vaikuttamisen verkkopalvelut


Vastaa nuorten aloitekanavan uudistamista  koskevaan kyselyyn, joka on auki 15.9. saakka
kysely

torstai 28. elokuuta 2014

Ohjelmapuheen arviointi

Pienryhmä arvioi kuulemansa puheet seuraavien kriteerien mukaan:

 asteikko 1-5: kiitettävä 5, hyvin hyvä 4, hyvä 3, tyydyttävä 2 , välttävä 1


1. KOHDENTAMINEN JA KONTAKTI

-Saat aikaan kuuntelumotivaation ja pidät sitä yllä.
-Suhteutat esityksesi verbaalin ja nonverbaalin sisällön ja esityksen näkökulman kuulijoidesi ja tehtäväsi tavoitteen mukaan.
-Ilmennät kontaktia katseella, eleillä, sijoittumisella ja asennolla.

2. RAKENNE

-Rajaat ja mitoitat puheesi tavoitteen ja tilanteen mukaan.
-Selkeästi vaikuttamaan pyrkivä puhe.
-Puheesi etenee johdonmukaisesti, tarkoituksenmukaisella tavalla: aloitus, käsittelyosa, lopetus,
(Malli: huomio, tarve, toteutus, kuvailu ja kohdentaminen, yhteenveto
tai muu malli)

3. SISÄLTÖ
-Olet valinnut sisällön perustellusti.
-Riittävästi näkökohtia.
-Perustelet näkemyksesi uskottavasti ja monipuolisesti.

4. ILMAISUTAPA JA VAIKUTTAMISKEINOT
-Käytät tilanteeseen sopivaa kieltä.
-Havainnollistat sekä kielellisesti että äänellisesti.
-Käytät monipuolisesti erilaisia vaikuttamiskeinoja.

tiistai 19. elokuuta 2014

Vastaustekstin kirjoittaminen

VASTAUSTEKSTIEN POHJUSTUS (yo-koe)
-Lue huolellisesti tehtäväpaketin tekstit. Ensimmäisellä sivulla on yleensä myös pohjatekstien lähdetiedot. Ne kannattaa lukea, koska niistä voi tehdä päätelmiä tekstilajista, jollei sitä ole annettu itse tehtävän yhteydessä. Käytä täsmällistä tekstilajin nimitystä, jos mahdollista. Lue myös itse pohjatekstit huolellisesti ja oikein: kirjoittaja, tekstilaji, tekstin/kuvan nimi/otsikko, julkaisupaikka ja -aika, mahdollinen nimimerkki jne.
-Noudata tehtävänannon käskyjä: Selvitä ennen kirjoittamista itsellesi, mitä rajauksia, näkökulmia, käskyjä tehtävänannossa on ja mitä ne tarkoittavat. Älä valitse tehtävää, jonka käsitteitä et ymmärrä.
-Vastaustekstiä kirjoittaessasi voit olettaa, että lukija tuntee pohjatekstin, mutta siihen viittaaminen on kuitenkin hallittava ja siihen on viitattava. Päätelmät on todennettava pohjatekstin avulla.  Päätelmien tueksi joudut siis kuitenkin jonkin verran referoimaan  pohjatekstiä ja  ottamaan siitä esimerkkejä. Erityisesti kommentin ja vastineen kirjoittamisessa pohjatekstiä joutuu "kuljettamaan" mukana enemmän. Todentavat sitaattiesimerkit sopivat parhaiten kaunokirjallisuuspohjateksteihin. Sitaattien liikaa käyttöä on varottava. Käytä vastauksessasi täsmällisiä kielen ja kirjallisuuden käsitteitä.
-Kertaa viittaustekniikkaan kuuluvat käytänteet.
VASTAUSTEKSTIN RAKENNE:
-otsikointi: tehtävän numero ja päätelmiesi tulos
-aloittaminen: Ei laveaa esseemäistä aloitusta, mutta ankkuroinnissa on tarpeen pohjatekstin nimeäminen, myös tekstilajin - usein pitää mainita myös tekstin tavoite tai aihe tai teesi tai jopa ne kaikki - tämän pystyt päättelemään tehtävänannosta. Aloitukseen myös jo jokin päätelmä tai päätelmiä/tulos tai tuloksia tehtävänannon mukaisesti.
- käsittelysosa: Ryhmittele päätelmäsi ja todenna ne, älä kirjoita pelkkää luettelomaista vastausta. Jos on vertailutehtävä, pitää vertailla lomittain/rinnakkain ja pitää löytää sekä yhtäläisyyksiä että eroja.) Ansioksi katsotaan selkeästi jäsennelty rakenne.
-lopettaminen lyhyt yhteenveto, ei tarvitse kerrata jo sanottua, ei esseemäistä lopetusta ; lopetus ei ole vättämätön


VASTAUSTEKSTIN KIELI: hyvää, kirjoitettua yleiskieltä, neutraalia asiatyyliä. Kirjoita selvällä käsialalla joka riville. 

VASTAUSTEKSTIN PITUUS: vastaustekstin sopiva pituus on noin kaksi sivua käsin kirjoitettuna. Jos ohjeissa on annettu sanamäärä, sitä pitää noudattaa.

tiistai 12. elokuuta 2014

Dokumenttielokuvia

.

Katso dokumenttielokuva ja kirjoita siitä tehtävävihko  4 s.  12 ohjeiden A ja B mukaan.  Valitse elokuva tehtävävihkosta s. 11 tai alla olevista lisäehdotuksista.


J.-A. McArthur, Eläinten puolesta (katsottavissa YLE Areenassa)
Arto Halonen, Sinivalkoinen valhe (2012)


Petri Luukkainen, Tavarataivas (2013)


Mika Ronkainen, Huutajat - Screaming Men (2003)
Mika Ronkainen, Freetime Machos (2009)
Mika Ronkainen, Laulu koti-ikävästä (2013)


Ville Suhonen, Kim Saarniluoto, Metsän tarina (2012)


John Webster, Katastrofin aineksia (2008)


Intiassa rakkaus on rikos (dokumentti TV 1 14.8. klo 22.05 ja 20.8. klo 23.30)

lauantai 9. elokuuta 2014

ÄI 4.1. Kurssisuunnitelma syksy 2014ÄI 4.1  TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN   11.8.-30.9.2014 koeviikko 22.-30.9.

1.    12.8. Kurssin suunnittelu. Luettavat kirjat: kurssivihko s. 7 ohjeiden mukaan. Kirjalistat kv. s. 8-9 ja kurssiblogi. Toinen teos joko dokumenttielokuvan katsominen ja esittely, ohjeet kv. s. 12 TAI kirja-arvostelu nuortenkirjasta. Arvostelun ohjeet kv. s. 73 ja oppikirja s. 398. Journalistisia tekstejä kv. s.62
2.    14.8. Vaikuttamiskeinot: Väitä ja  perustele kv. s. 16-19; Retorisia valintoja kv. s. 20-26. Oppikirja s.31, 334-338
3.    18.8. Edellinen aihe jatkuu
4.    19.8. Argumentaatioanalyysi kv. s. 27-29. Oppikirja 331-340
5.    21.8. Edellinen aihe jatkuu
6.    25.8. Mielipidetekstien lajeja kv. s. 70-71. Oppikirja s. 34-35. Lue myös journalismia koskevat asiat oppikirjasta s. 36-40.
7.    26.8. Edellinen aihe jatkuu
8.    28.8. Tunteilla vaikuttamista: pamfletti, laululyriikka, huumori kv. s. 30-47
9.    1.9. Edellinen aihe jatkuu: pidä vaikuttamaan pyrkivä puhe
10.  2.9. Vaikuttavat kuvat kv. s. 50-55. Mainonta, brändit kv. 56-61. Oppikirja 41-58.
11.  4.9. Mainosanalyysi
12.  8.9. Dokumenttielokuvatehtävien tulokset, nuorten kirjojen kirja-arvostelut.
13.  9.9. Tekstinhuoltoa kv. s. 79-85. Oppikirja s. 292-319
14.  11.9. Edellinen aihe jatkuu
15.  15.9. Minä mediakansalaisena kv. s. 48-49. Lehden mielipidesivun laatiminen.
16.  16.9. Kirjakeskustelut
17.  18.9. Kirjakeskustelut

22.9. koeviikko alkaa


ÄI 4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (2014 SYKSY)ÄI  4  TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN  (2014 alkaen)

Kurssi on pakollinen kurssi. Käytämme oppikirjaa Särmä ja sen  tehtävävihkoa: Tehtäviä 4 Tekstit ja vaikuttaminen.

Tällä kurssilla opit tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdyt argumentointiin ja opit analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.

Kurssin tavoitteena on
-syventää medialukutaitoasi
- että osaat kielenkäyttäjänä perustella monipuolisesti näkemyksiäsi, arvioida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta
-että osaat tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta
-että opit tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.

Sisällöt
Puhuminen ja kirjoittaminen
-Vaikuttamiskeinot, argumentointitavat ja retoriset keinot (tekstuaaliset): tunnistaminen ja analysoiminen (argumentaatioanalyysi) ja tuottaminen puheessa ja kirjoituksessa
-Suora ja epäsuora vaikuttaminen (suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia, satiiri, parodia)
-Vaikuttavia ja kantaaottavia puheenvuoroja, kantaaottavia keskusteluja
-Vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä, journalistisia tekstejä:  mielipidetekstejä: mielipide, kommentti, pääkirjoitus, kolumni, pakina, arvostelu, mainos – myös graafisia ja sähköisiä tekstejä
-Tekstitaitokokeen tyyppisiä tehtäviä
(Aineistopohjainen kirjoitelma)
Kirjallisuus ja dokumenttielokuva
-Tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä: kaksi kokonaisteosta (>toisesta kirja-arvostelu, toisesta ryhmäkeskustelu valmisteltujen puheenvuorojen pohjalta)
Mediaosaaminen
-Mediatekstien analyysia ja mediakritiikkiä – lehtitekstit, tv- ja verkkotekstit (tekstien ideologisuus, lähdekritiikki, mediakritiikki, verkkoetiikka) (elokuva-analyysi)
Kielenhuoltoa

Arviointi
-Tuntityöskentely ja kotitehtävät vaikuttavat kurssiarvosanaan: tekstitaitotehtävät (arviointi 0-6); mielipidekirjoitus; kirjallisuuskeskustelu; kirja-arvostelu/dokumenttielokuvan esittely;  puhe/perusteltu kannanotto.  Näiden osuus on  lähes puolet  kurssiarvosanasta.
-Kurssikoe: aineistoaine (?) ja tekstitaitokokeen tyyppisiä tehtäviä, käsitteiden määrittelyä – sovitaan tarkemmin erikseen
-HUOM! työt tehdään kurssin aikana. Puuttuva suoritus lasketaan 0 pisteenä keskiarvoon.

Kun teet kirjallisia ja suullisia töitä, älä plagioi toisten tekstejä: älä esitä omanasi toisen luomaa tekstiä tai tekstin osaa.  Ilmoita aina lähdetiedot sekä suullisessa että kirjallisessa työssä. Plagioitu työ hylätään.maanantai 17. helmikuuta 2014

Mainosanalyysi

Mainosanalyysi

Mainosanalyysi tarkoittaa lähes samaa kuin argumentaatioanalyysin tekeminen. Mainosanalyysissä esittelet, erittelet, tulkitset ja arvioit mainosta. Analyysi sisältää kuva-analyysin ja tekstianalyysin. Suunnittele mainosanalyysisi seuraavien kysymysten avulla:
-Mitä mainostetaan?
-Missä ja milloin mainostetaan?
-Kuka mainostaa?
-Mikä on mainoksen tavoite?
-Mikä on kohderyhmä? Mistä kohderyhmän voi päätellä? Mihin kohderyhmän arvoihin ja tarpeisiin vedotaan?

-Millaisista osista mainos rakentuu? (Sijoittelu, muodot, suhteet, värit jne.)Mihin huomio kiinnittyy ensiksi? Mitä tehtäviä eri osilla on?
-Mikä on mainoksen tarina? Onko kyseessä mielikuvamainos?
-Millaiseksi teesiksi mainoksen näkemys voidaan kiteyttää? (Iskulause)
-Mitä vaikutuskeinoja ja perustelutapoja mainoksessa on käytetty? Käsittele sekä tekstiosuus että kuvaosuus. Kuvaosuudesta kuvalaji, tyyli, värimaailma jne.
-Mitä myyttejä, symboleja, intertekstuaalisia viittauksia mainos mahdollisesti sisältää?
-Onnistuuko mainos tavoitteessaan? Vakuutuitko? Miksi? Miksi et?


Äidinkielen ylioppilaskokeen tekstitaitokokeessa on ollut seuraavanlaisia tehtäviä mainoksista:
-Erittele Raha-automaattiyhdistyksen mainoksen Pidetään huolta vaikuttamiskeinoja. (2008)
-Millä keinoin Aktian vakuutusmainos myy turvallisuutta? (2012)